Podstawy teologiczne duszpastrstwa młodziezy
[Theological bases of a youth pastoral work]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Duszpasterstwo młodzieży w Polsc
Miejsce: Licheń