Marginalizacja osób nipełnosprawnych w życiu wspólnotowym Kościoła
[Marginalisation of disabled persons in the Community life of the Church]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Kościół wobec wykluczonych
Miejsce: Kraków