Duszpasterstwo jakom odpowiedź Kościoła na zjawisko sekularyzacji
[Pastoral work for yaks response of the Church to the occurrence of the secularization]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Społeczno-kulturowe uwarunkowania wiary i niewiary dzisiaj
Miejsce: Kolbuszowa