Parafialna rada duszpasterska jako zespół kierowany
[The parish pastoral council as a directed team]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Ateneum Kapłańskie (ISSN: 0208-9041)
Rok wydania: 2016
Tom: 2
Strony od-do: 344-354
Streszczenie: W artykule został podjęty problem parafialnej rady duszpasterskiej w świetle nauk o zarządzaniu. Działalność parafialnej rady duszpasterskiej została ujęta w kategoriach zespołu kierowanego. Opisany został rozwój rady parafialnej w świetle nauk ekonomicznych, zagadnienie jej zwartości, kształtowania się w niej norm grupowych oraz zarządzania konfliktami. W artykule wykazano, że chociaż parafialna rada duszpasterska funkcjonuje w Kościele kierującym przede wszystkim zasadami wypływającymi z Objawienia Bożego, zasady i metody pracy właściwe dla zespołów kierowanych mogą się okazać pomocne w kierowaniu radami duszpasterskimi i pooprawiać skuteczność i działalności.
Słowa kluczowe: parafialna rada duszpasterska, parafia, kierowanie parafią, zarządzanie parafiąCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "Parafialna rada duszpasterska jako zespół kierowany",
journal = "Ateneum Kapłańskie",
year = "2016",
pages = "344-354"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2016). Parafialna rada duszpasterska jako zespół kierowany. Ateneum Kapłańskie, 344-354.