Proboszcz jako przywódca transformacyjny
[Parson as the transformational leader ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Teologia Praktyczna (ISSN: 1642-6738)
Rok wydania: 2016
Tom: 17
Strony od-do: 47-59
Streszczenie: W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu Kościoła poszukuje się silnego i skutecznego przywództwa. Na szczeblu parafialnym takim przywódcą może być proboszcz jako przywódca transformacyjny. Przywódca transformacyjny cechuje się posiadaniem jasnej wizji, do której zmierza, oraz umiejętnością przekonywania do niej osób, którymi kieruje. Proboszcz jako przywódca transformacyjny posiada wizję parafii przyszłości, a także niezbędne kwalifikacje do wprowadzenia jej w życie oraz pociągnięcia za sobą ogółu parafian. W procesie wprowadzania zmian proboszcz powinien stosować następujące style kierowania parafią: misyjny, integracyjny, perswazyjny, promocyjny i demokratyczny.
Słowa kluczowe: proboszcz, parafia, przywództwo, przywództwo w parafii, przywództwo transformacyjne
Dostęp WWW: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/tp/article/view/6947/6952
DOI: 10.14746/tp.2016.17.03Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "Proboszcz jako przywódca transformacyjny",
journal = "Teologia Praktyczna",
year = "2016",
pages = "47-59"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2016). Proboszcz jako przywódca transformacyjny. Teologia Praktyczna, 47-59.