Zadania apostolskie dyplomatów
[The apostolic responsibilities of diplomats]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2016
Tom: 63
Numer czasopisma: 6
Strony od-do: 171-184
Streszczenie: Stolica Apostolska postrzega środowisko dyplomatów jako partnera w wysiłkach na rzecz budowania wspólnoty międzynarodowej. Dyplomaci reprezentują przede wszystkim interesy własnych państw i ich rządów, są oni jednak świadomi, że we współczesnym, zglobalizowanym świecie powodzenie polityczne, gospodarcze i kulturalne jest możliwe jedynie dzięki współpracy między krajami i narodami. Nauczanie Kościoła współczesnego, inspirowane konstytucją Gaudium et spes, wskazuje na trojakie zadania apostolskie dyplomatów: dotyczą one osoby ludzkiej, społeczności własnego kraju i narodu oraz wspólnoty międzynarodowej. W realizacji zadań apostolskich Kościół przedkłada dyplomatom zasady swej nauki społecznej. Są to: zasada dobra wspólnego, sprawiedliwości i solidarności. Mają one zastosowanie do wszystkich płaszczyzn apostolskiego zaangażowania dyplomatów.
Słowa kluczowe: dyplomaci, katolicy świeccy, laikat, apostolstwo laikatu, świeccy w świecie
Dostęp WWW: https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RT2016z6_171-183_Lipiec.pdf
DOI: 10.18290/rt.2016.63.6-12Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dariusz Lipiec",
title = "Zadania apostolskie dyplomatów",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2016",
number = "6",
pages = "171-184"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lipiec, D. (2016). Zadania apostolskie dyplomatów. Roczniki Teologiczne, 6, 171-184.