2017

Prace magisterskie
 • Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym
 • Prawnokarna ochrona systemu zamówień publicznych w Polsce
 • Kara śmierci w polskim prawie karnym
 • Prawnokarna ochrona dokumentacji medycznej
 • Publikacja wizerunku sprawcy przestępstwa w prawie polskim i Wielkiej Brytanii

2016

Prace magisterskie
 • Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • Przestępstwo bigamii w polskim prawie karnym
 • Przestępstwo zbezczeszczenia zwłok ludzkich oraz miejsca pochówku w polskim prawie karnym
 • Rola Straży Granicznej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w Polsce
 • Prawnokarne środki zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce
 • Odpowiedzialność karna nieletnich w polskim prawie karnym

2015

Prace magisterskie
 • Przestępstwa łapownictwa w kodeksie karnym z 1997 roku
 • Prawnokarna ochrona zwierząt w Polsce
 • Przestępstwo zniesławienia w polskim Kodeksie Karnym z 1997 roku
 • Typ kwalifikowany przestępstwa rozboju w polskim prawie karnym.
 • Kara dożywotniego pozbawienia wolności w opinii lubelskich prokuratorów i sędziów
 • Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą w świetle Kodeksu karnego
 • Przestępstwo dzieciobójstwa w polskim prawie karnym
 • Zabójstwo w afekcie w polskim prawie karnym