2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2018
2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyPodręcznik akademicki


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Organizacja konferencji krajowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej2014


Udział w festiwalu nauki


2013Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2012

Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Udział w festiwalu nauki


2011


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejUdział w festiwalu nauki