2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2018

 • Degradacja w polskim wojskowym prawie karnym od XVII do XIX wieku
  [w:] WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 30 stycznia 2018 r., IV KK 475/17
  [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich
 • Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 maja 2017 r., II AKa 88/171
  [w:] WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY


 • 2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Podręcznik akademicki


  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  Organizacja konferencji krajowej
  2014


  Udział w festiwalu nauki


  2013  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2012

  Organizacja konferencji krajowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  Udział w festiwalu nauki


  2011


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  Udział w festiwalu nauki