dr Damian Szeleszczuk
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr - Katedra Prawa Karnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: damian.szeleszczuk_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7062-3145