Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na Wydziale Nauk Społecznych, w Instytucie Psychologii , Katedrze Psychologii Organizacji i Zarządzania.

 

Spis publikacji z ostatnich latach:

Książki

 1. Markowski K., Rożnowski B., Bryk D. Konefał K. (2010). Przedsiębiorcy wobec wyzwań i zagrożeń. Wybrane uwarunkowania sytuacji lubelskich przedsiębiorstw i ich konsekwencje dla Lubelszczyzny i rynku pracy. Lublin: Instytut Rynku Pracy. Fundacja Nowy Staw.
 2. Rożnowski B., Mącik R., Noworol Cz., Rożnowska M. (2012). Obudź w sobie olbrzyma. Innowacyjne metody wydłużania aktywności zawodowej. Lublin: Europerspektywa.

 Redakcje książek

 1. Rożnowski B. Łaguna M. (2011). Człowiek w pracy i w organizacji, Lublin: Wyd. KUL.
 2. Rożnowski B., Sieniow T. (2013). Cudzoziemcy w Polsce i Europie: między integracją a wykluczeniem, Lublin: Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa.

 Rozdziały w książkach

 1. Rożnowski B. (2014). Strategie adaptacyjne studentów z Ukrainy : przykład lubelski. w: Z. Kawczyńska-Butrym (red.) Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni - dwie strony księżyca (s. 141-154), Lublin : Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 2. Rożnowski B., Belniak, K., (2015). Styl kierowania lidera a zaangażowanie w pracę wolontariuszy [w :] M.Pawlak (red.) Nowe tendencje w zarządzaniu, tom VI, (s. 105-122) Lublin: Wydawnictwo KUL.
 3. Rożnowski B., Korulczyk T., (2018). Synthetic-Singular Index of Multidimensional Job Analysis, w: A. Biela (ed.) European Questionnaire for Job Analysis, Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang.

 

 Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Gorbaniuk, O., Rożnowski, B., Biela, A., Biela-Warenica, M. (2015). Co mierzą testy stosowane przez psychologów transportu w Polsce? Doniesienie z badań. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (1), 133-143.
 2. Rożnowski, B., Olczykowska K. (2016). Znaczenie pracy i jej dopasowanie jako predyktory zaangażowania w pracę w wolontariacie studenckim, Psychologia Społeczna, tom 11, 1 (36), s.45–55. doi: 10.7366/1896180020163604
 3. Rożnowski, B., Kot, P., (2016). Przenoszenie przekonania o własnej skuteczności w nową rolę życiową: model mediacyjny, Czasopismo Psychologiczne, 22, 2, 205-218. DOI: 10.14691/CPPJ.22.2.205
 4. Rożnowski, B. (2017) Osobowość marki miasta a ocena jakości życia w nim, Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 23, 2, 327-336.
 5. Biela, A., Rożnowski, B., Gorbaniuk, O. i Biela-Warenica, M. (2017). The External Validity of Psychometric Testing Methods and Their Meaning for Safe Road Performance, Studia Psychologica, Vol. 59, 4, 256-270.
 6. Rożnowski, B., Kot, P. (2018) Przekonania o własnej skuteczności na różnych etapach tranzycji z edukacji na rynek pracy Czasopismo Psychologiczne, 24, 1, 133-142.DOI:10.146.91/CPPJ.24.1.133
 7. Rożnowski, B., Biela, A. (2018). Europejski Kwestionariusz Analizy Stanowisk Pracy (EKASP), STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 6, 3, s. 5-26. DOI: 10.18559/SOEP.2018.3.1
 8. Rożnowski, B., Korulczyk, T. (2018). Dobrostan pracowników pracujących na różnych zmianach, Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 24, 3, 547-557
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2019 13:08