Członek rady naukowej
[Member of the Scientific Council]

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Czasopismo: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze (ISSN: 0208-5038)