Członek rady naukowej
[Member of the Scientific Council]

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Czasopismo: Białorutenistyka Białostocka (ISSN: 2081-2515)