Na styku tradycji i kultur. Literacka i kulturowa tożsamość "Białowieży"
[At the junction of traditions and cultures. Literary and cultural identity of "Bialowieza"]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

Nazwa jednostki: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki moduł "Dziedzictwo narodowe". Nr rej. 347786