Od heroizacji do demitologizacji. Rekonstrukcje historii we współczesnej dramaturgii białoruskiej
[From heroisation to demythologisation. Reconstructions in the history of modern Belorussian drama]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: VI Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi
Miejsce: Kowno