Współprowadzenie konferencji międzynarodowej
[Co-leading the international conference]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Białorusko-polskie związki językowe, literackie i kulturowo-historyczne”,
Miejsce: Mińsk