Działalność naukowa i literacka Profesora Aleksandra Barszczewskiego
[Scientific and literary activities of Professor Alexander Barszczewski]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: "Światła masz tyle w sobie…" Ze studiów wschodniosłowiańskich : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin
Strony od-do: 13-29