Radio Poland. Rozmowa z Dzmitryjem Horniewiczem w programie Litaraturnaja palitra poświęcony jubieluszowi 85-lecia prof. A. Barszczewskiego

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

MiejsceMSC: Warszawa