Dziedzictwo literackie białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. nr rej. 1aH 15 0343 83
[.]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

Nazwa jednostki: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki moduł "Tradycja" 1.a