Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki, Moduł 1.1, Temat projektu: Kultura duchowa Słowian Wschodnich. Leksykon, numer identyfikacyjny 228026
[.]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

Nazwa jednostki: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki