Twarze i maski. O prawdzie (w) poezji (na przykładzie twórczości Jana Czykwina)
[.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Kryzys literatury na uniwersytecie? Literatury słowiańskie w kształceniu filologów. Tradycja, teraźniejszość i wyzwania przyszłości
Miejsce: Lublin