„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i „Rozburzone gniazdo” Janka Kupały. Próba analizy porównawczej
[.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: III Międzynarodowy Kongres Białorutenistów
Miejsce: Mińsk