Dom i poetycka bezdomność w poezji „Białowieżan”
[.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Праз навуку да праўды"
Miejsce: Mińsk