Pamięć i historia w poezji Larysy Hienijusz
[.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: IV Kongres Białorutenistów
Miejsce: Mińsk