Асаблівасці беларускага імрэсіянізму (М. Багдановіч, З. Бядуля, Н. Арсеннева
[.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: "Droga do wzajemności". Polsko-białoruskie związki literackie, kulturowe i językowe
Miejsce: Mińsk