Dialog z historią w dramacie Siarhieja Kavaloua „Cztery historie Salomei”
[.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XIII Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego
Miejsce: Zielona Góra