Człowiek w świecie absurdu. O dramacie „Labirynt” Mikoły Arachouskiego
[.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: W kręgu wartości. Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wspodniosłowiańskich
Miejsce: Lublin