Symbolika religijna w dramacie "Labirynt" Mikoły Arachouskiego
[.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Polsko-białoruskie związki literackie, kulturowe i językowe
Miejsce: Lublin