Mitologizacja przeszłości w dramatach Alesia Pietraszkieiwcza "Prarok dla ajczyny" i Rycar swabody"
[.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XIV Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego
Miejsce: Zielona Góra