Między słowem i milczeniem. O "Dramaturgicznych tekstach" Alesia Astaszonka
[.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Polsko-białoruskie związki literackie, kulturowe i językowe
Miejsce: Lublin