Polskie Towarzystwo Białorutenistów

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym