Przestrzeń kulturowa Słowian, tom I
[The cultural space od Slaves]

Recenzja książki naukowej