Dramat i teatr białoruski w poszukiwaniu kulturowej tożsamości
[.]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Teatr i dramat w kulturach posttotalitarnych Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej
Miejsce: Gardzienice