Białoruska przestrzeń literacka i kulturowa w naukowej refleksji profesora R. Łużnego
[.]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: „Czy rusycystyka może służyć ewangelizacji?” Profesor Ryszard Łużny (1927-1998) i jego dzieło. W piętnastą rocznicę śmierci, Lublin 12 marca 2013 roku.
Miejsce: Lublin