Studium samotności i alienacji. O powieści "Ściana" Sokrata Janowicza
[The study of loneliness and alienation. About a novel "Wall" of Sokrat Janowicz]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Białystok
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Sokrat Janowicz. Pisarz transgraniczny. Studia, wspomnienia, materiały
Redaktorzy: Grażyna Charytoniuk-Michiej, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Danuta Zawadzka
Strony od-do: 149-162