Krywicki apokryf, czyli Dramaturgia Siarhieja Kavaloua w pięciu odsłonach
[Krivitsky apocrypha or dramaturgy by Sergei Kowalov in five scenes]

Rozdział w książce

Tytuł publikacji: Крывіцкі Апокрыф
Redaktorzy: Jan Czykwin
Strony od-do: 143-156