W świetlistości wszechprzenikającej, czyli Symbolika światła i słońca w poezji Białowieżan
[The symbolism of the Light and Sun in the poetry of Belarusian Literary Association "Belavezha"]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Białorutenistyka Białostocka (ISSN: 2081-2515)
Rok wydania: 2013
Tom: 5
Strony od-do: 33-42
Słowa kluczowe: światło, słońce, poezja, symbol, człowiek, dusza
Dostęp WWW: http://filologia.uwb.edu.pl/bb/tom5.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Siwek",
title = "W świetlistości wszechprzenikającej, czyli Symbolika światła i słońca w poezji Białowieżan",
journal = "Białorutenistyka Białostocka",
year = "2013",
pages = "33-42"
}

Cytowanie w formacie APA:
Siwek, B. (2013). W świetlistości wszechprzenikającej, czyli Symbolika światła i słońca w poezji Białowieżan. Białorutenistyka Białostocka, 33-42.