Labirynt : antologia współczesnego dramatu białoruskiego
[Labyrinth: an anthology of contemporary drama Belarusian]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Radzyń Podlaski
Rok wydania: 2013