Dramaturgiczna wizja kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego. („Прарок для Айчыны” Alesia Pietraszkiewicza).
[An international conference: Cultural heritage of the Grand Duchy of Lithuania (the 440th anniversary of the Union of Lublin).]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa konferencja: Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (W 440 rocznicę Unii Lubelskiej)
Miejsce: Lublin