„Rozburzone gniazdo” Janka Kupały jako dramat intertekstualny
[.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Droga ku wzajemności”
Miejsce: Mińsk
Nazwa jednostki: Białoruski Uniwersytet Państwowy