Siarhiej Kawalou, Teatr Franciszki Radziwiłłowej
[Siarhiej Kawalou, The Theater of Francishka Radzivill]

Tłumaczenie tekstów pozanaukowych osobno niewymienionych

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2004