Янка Запруднік, Дванаццатка, New York 2002: Belarusan |Institute of Arts and Sciences
[Jan Zaprudnik, The Twelve. New York 2002: Belarusan |Institute of Arts and Sciences]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Slavia Orientalis (ISSN: 0037-6744)
Rok wydania: 2003
Strony od-do: 142-143