Współprowadzenie konferencji międzynarodowej
[Co-hosting the international conference]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Kultura, literatura, życie społeczno-polityczne
Miejsce: Lublin