Znaki (nie)pamięci. Twórczość prozatorska Iwana Ptasznikaua w świetle jego wspomnień i tekstów krytycznych
[Signs of (non)memory. The work of Ivan Ptasznikau’s in the light of his memories and critical texts]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2020
Tytuł publikacji: Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku
Redaktorzy: Magdalena Kawęcka, Maria Mocarz-Kleindienst, Beata Siwek, Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Strony od-do: 297-306