Członek rady naukowej czasopisma naukowego
[Member of Advisory Board]

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Czasopismo: Białorutenistyka Białostocka (ISSN: 2081-2515)