Рэцэнзент кандыдатскай дысертацыі
[PhD reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Władimir Stiepanow
Tytuł publikacji: Media społecznościowe w transformacji działalności dziennikarskiej na Białorusi