Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze – spotkanie z dramaturgią białoruską
[The thing about Belorussian drama and theatre .]

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

Miejsce: Lublin