Członek rady naukowej
[A member of scientific council.]

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Czasopismo: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze (ISSN: 0208-5038)