W kręgu antropologii literatury
[In the realm of literary anthropology.]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: W kręgu antropologii literatury (Świat człowieka w literaturze: metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej)
Miejsce: Białystok
Nazwa jednostki: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB