Rzeczywistość w świetle groteski. O dramatach absurdu Ihara Sidaruka
[Reality in the light of grotesque. About absurd dramas by I.Sidaruk.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XIV Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego
Miejsce: Zielona Góra
Nazwa jednostki: Instytut Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego