Stapianie się horyzontów. Między swoim i obcym w twóczości Białowieżan
[.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах
Miejsce: Homel